درس‌های موجود

رشته ورزشی تخصصی (انفرادی - اجتماعی)

رشته ورزشی تخصصی (انفرادی - اجتماعی)

مدرس  محمد جابری رفیع
ورود به کلاس

سرپرستی سازمان

سرپرستی سازمان

مدرس  نیما قاسم نژاد با سلام خدمت دانشجویا...
ورود به کلاس

زبان تخصصی

زبان تخصصی

مدرس  ممی پور
ورود به کلاس

اقتصاد(2) (کلان)

اقتصاد(2) (کلان)

مدرس  امیرعلی فهیمی
ورود به کلاس

حسابداری شرکتهای (1)

حسابداری شرکتهای (1)

مدرس  حسین محمدحسن پور
ورود به کلاس

حسابداری شرکتهای (2)

حسابداری شرکتهای (2)

مدرس  مرتضی خانلاری
ورود به کلاس